OWS

OWS (Ogólne Warunki Sprzedaży), regulują zasady sprzedaży towarów przez Interstal Spółka Akcyjna.

Pliki do pobrania:

OWS  | Ogólne Warunki Sprzedaży w Interstal S.A.

PRS    | Protokól Reklamacyjno Serwisowy

UPPT | Umowa Płatnego Przechowania Towaru